CENNIK USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ

cennik

Ważną sprawą są jasne ustalenia finansowe z Klientem, aby nie stanowiły na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Konieczne jest zatem wskazanie, że na wynagrodzenie adwokata składają się wydatki oraz honorarium. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest m.in. od nakładu pracy, stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania oraz miejsca świadczenia usługi. Dla potrzeb każdego Klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.


Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  1. System wynagrodzenia zryczałtowanego gdzie wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  2. System rozliczeń godzinowych gdzie wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.

 

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na dogodne dla Klienta raty.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, zawsze przed udzieleniem pomocy prawnej. Pewną wskazówkę może jednak stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).